AAMS Minikraftværk

Billedet af instruktionen i Moodle kalenderen (Eget arkiv, 2017)

 

Vi ville oprindeligt gerne have indlejret de små instruktionsvideoer i den virtuelle tur men den valgte platform "The viewer" havde problemer med at få denne feature til at virke og grundet den korte tidshorisont for afprøvningen nødvendiggjorde at vi kun havde mulighed for at vise linkadressen til hver videosekvens i den virtuelle tur og supplere med links i Moodle kalenderen.

VIRTUAL REALITY

+ live-streaming

Aarhus Maskinmesterskole - en Virtuel tur rundt om Minikraftværket

 

I denne case har vi forsøgt at udskifte dele af klassisk lærer til elev instruktion i et fjernundervisningsforløb med en virtual tour for dermed at give de fjernstuderende samme mulighed for forberedelse som de studerende på skolens fremmødeforløb.

"Minikraftværket"

På skolens 5. semester som har Energi og Miljø som omdrejningspunkt arbejder de studerende med at opnå kompetencer i at kunne drive et kraftværk. I laboratoriet møder de skolens minikraftværk som skal beskrives på komponentniveau og der skal opstilles en risikovurdering for arbejde med anlægget, inden der fyres op under kedlen og køres med dampturbinen. Vi har undersøgt om brugen af en virtuel tour rundt om kraftværket kan hjælpe de studerende på fjernstudiets 5. semester med at forberede sig inden laboratorieøvelsen Klik og læs mere om de didaktiske overvejelser herunder.

Didaktiske overvejelser

Det der blandt andet adskiller skolens almindelige fremmødestudie og det fjernstudie er de studerendes adgang til laboratorierne. På fremmødestudiet ligger planlægning af øvelser og booking af laboratorietid i de studerendes egne hænder og på fjernstudiet, hvor de studerende kun besøger skolen to gange pr. semester, ligger ansvaret for planlægningen hos underviserne, da der skal foretages mange laboratorieforsøg på få dage.

For de almindelige fremmødestuderende er laboratorieøvelsen delt op i to dele. En "kold" del hvor hver studiegruppe kigger anlæggets dokumentation og komponenter igennem i laboratoriet og fremstiller en risikovurdering. Dernæst en "varm" del hvor de kører med anlægget i ca. 4 timer.

De fjernstuderende har ikke samme mulighed for at undersøge anlægget inden opstart og derfor plejer en underviser at køre den "kolde" del af øvelsen ved at anlægget på tegningsniveau med de fjernstuderende via Adobe Connect.

I denne case ville vi gerne undersøge om det ville fungere bedre at give de studerende mulighed for at bevæge sig virtuelt rundt om kraftværket, suppleret med nogle små instruktionsvideoer.

Afvikling af undervisning og kommunikation med de studerende foregår på skolens Moodle platform, hvor hvert fag har deres eget faneblad og deler en fælles kalender så alle fag kan se hvornår og hvor meget de studerende er belastet i de enkelte fag.

 

Billede af Moodle kurset for 5 semester fjernstudie (Eget arkiv, 2017)

De studerende er på forhånd blevet introduceret til at de selv skulle arbejde med at få kendskab til minkraftværket ved at skimme den tilgængelig dokumentation som ligger i deres fags filmappe. En præcis instruktion til dette korte undervisningsforløb har vi valgt at placere i Moodle kalenderfunktionen hvor al anden information om de enkelte dages undervisningsforløb normalvis lægges. På billedet nedenfor ses den korte instruktion fra kalenderen.