SOSU-FVH

VIRTUAL REALITY

+ live-streaming

Livestream 360 i en Moodle læringsplatform

 

Det didaktiske design har til formål at styrke motivation og læring i et forløb om sengeredning, hvor en del af undervisningen foregår som fjernundervisning.

Sengeredning som undervisningsforløb i Moodle

 

Forløbet er opbygget i Moodle hvor VR platformen RoundMe er integreret. VR udgør en del af elevernes arbejde med forløbet, der er opbygget som Flipped Learning. Eleverne arbejder både teoretisk og praktisk med det faglige indhold, og de kollaborative aktiviteter og opgaver er prioriteret højt.

 

En del af de praktiske aktiviteter understøttes med livestream 360, hvor elever på tværs af lokationer ser hinandens præsentationer af praksisfærdigheder. Elevernes iagttagelser anvendes senere i forløbet når de giver hinanden feedback på korrekt sengeredning.

 

Det didaktiske design og faglige indhold, kan ses her som en PDF af forløbet fra Moodle.