SOSU-STV

VIRTUAL REALITY

+ live-streaming

Virtual Reality - psykiatrisk bosted

 

Vi har på Social og Sundhedsskolen (Skive, Thisted, Viborg) udforsket brugen af Virtual Reality video med VR-briller som metode til at opnå psykiatrisk praksisnærhed.

Dette projekt er integreret ind i elevernes øvrige psykiatriundervisning og er tilrettelagt således at det bidrager fagligt og didaktisk ind i det samlede læringsforløb i Moodle.

Didaktiske overvejelser og beslutninger

Vi oplever usikkerhed og bekymring hos vores elever ift. at skulle i praktik indenfor psykiatrien, da de fleste elever ikke ved hvordan de vil og bør reagere når de står overfor en psykotisk borger.

Vi valgte derfor at optage nogle scenarier (realistiske rollespil) fra et psykiatrisk bosted og give eleverne en virkeligheds- og praksisnær oplevelse og mulighed for at reflektere over egne reaktioner og handlemuligheder.

Scenarier:

 • 2 situationer hvor eleverne oplever beboerne i rummet
 • 1 situation hvor eleven oplever en situation med hørehallucinationer

I forbindelse med scenarierne giver underviserne eleverne:

 • En kort briefing om scenariet
 • VR afprøvningen
 • Debriefing ift at eleverne får reflekteret over deres oplevelse ved VR

Afslutningsvis ser eleverne en flipped-learning optagelse om den jeg-støttende sygepleje.

 

Psykiatrisk bosted

Scenarie: eleven får VR-briller på og ear-plugs i ørerne og vil kunne orientere sig 360 grader rundt i en video, hvor man følger 2 beboere på et psykiatrisk bosted.

 

Denne måde at være tilskuer til en praksisnær situation adskiller sig på flere måder fra et almindelige videoklip:

 

 • Eleven skal orientere sig rundt i rummet og aktivt vælge i hvilken retning synsfeltet er.
 • De 2 beboere bevæger sig rundt i rummet på samme tid og eleverne må træffe et aktivt valg, i forhold til hvem af beboerne de vil følge.
 • Eleven hører hele tiden alle lyde i rummet og kan skifte fokus mellem de 2 beboere.
 • Eleven kan således se videosekvenserne igen og vælge ny synsorientering og dermed opnå ny læring.
 • Da syns- og høresanserne er meget lukket inde i VR situationen, bringer det en øget autencitet ind i oplevelsen.
 • Aktørerne i videoen taler nogle gange ind til kameraet og dermed direkte til den person der bærer VR briller, hvilket giver en aktiv nærværende inddragelse af eleven.

 

Elevernes respons

Eleverne har I deres evaluering givet udtryk for at de fik stort læringsudbytte af vores setup.

Desuden har de i deres respons givet udtryk for at de, både kropsligt og følelssesmæssigt, kom tæt ind i scenariet og reflekterede over hvordan de ville reagere i en tilsvarende situation i praksis.

De gav herudover også udtryk for et ønske om at der, i en videre udvikling, var mulighed for større interaktivitet og handlemuligheder ift. hvilke valg man vil kunne påvirke scenarierne med.