Om projektet

VIRTUAL REALITY

+ live-streaming

Det overordnede mål med projektet er at kombinere fjernundervisning med Virtual Reality med henblik på at øge elevernes motivation og læringsudbyttet. Projektet vil afdække hvilke teknologiske og didaktiske muligheder, der er for at koble fjernundervisning med Virtual Reality teknologien. Med udgangspunkt i de tekniske og didaktiske muligheder vil de deltagende skoler udvikle og afprøve forløb, hvor fjernundervisning og Virtual Reality kobles.

 

Projektet vil bestå af:

  • Afdækning af teknologiske muligheder.
  • Udvikling af didaktisk design.
  • Afprøvning og evaluering af testdesign på udvalgte elevhold.