Projektets baggrund

VIRTUAL REALITY

+ live-streaming

Mange uddannelsesinstitutioner har allerede erfaringer med fjernundervisningen. Denne kan være udfordret af skolernes fordring om praksisnær undervisning. Det kan være svært at visualisere praktiske færdigheder i et virtuelt undervisning. Virtual Reality kan være næste trin i udviklingen af den digitaliserede og virtuelle undervisning. Virtual Reality giver mulighed for at etablere et virtuelt træningslokale for eleverne, hvor virkeligheden får et ekstra informationslag.

 

Med fjernundervisning kan det være muligt at gennemføre undervisning, som ellers ikke ville blive gennemført. Fjernundervisningen inden for skoleområdet kan være udfordret af, at det kan være svært at gøre fjernundervisningen praksisnær. Med brug af Virtual Reality i fjernundervisningen knyttes den praktiske dimension tættere til det digitale læringsrum.

 

Formålet med projektet er at afdække og indsamle erfaringer i forhold til koblingen af fjernundervisning og Virtuel Reality med henblik på at øge elevernes motivation og læringsudbytte. Projektet består af afdækning af de teknologiske muligheder, udvikling af konkrete didaktiske designs samt efterfølgende afprøvning og evaluering på udvalgte hold.