Teknik i projektet

Theta V kameraet er forberedt til livestream 360° men den lovede software følger ikke med. En teknisk løsning er derfor ikke så enkel, som producenter beskriver.

Opsætningen af en encoder og af YouTube er en forudsætning for livestream 360°. Som teknisk løsning er valgt OBC Studio og YouTube.

Opsætningen af RoundMe er forholdsvis enkel, men det kræver forberedelse og billedoptagelser at præsentere 360°. RoundMe kan integreres i en læringsplatform som fx Moodle.

Det kræver lidt forberedelse, før der kan streames 360°. Der må anvendes et såkaldt encoder-program, hvor en liveudsendelse administreres, før den udsendes fx gennem YouTube. Der skal vælges en opsætning i YouTube og bestilles en livestream senest 15 minutter før udsendelse. I projektet her er testet med encoderen OBC Studio, men der findes mange andre på markedet.

Det kræver et særligt kameraudstyr for at livestreame 360°. Et professionelt kameraudstyr der kan klare opgaven i tilfredsstillende kvalitet koster en del. En billigere løsning er et af de kameraer, der markedsføres med den mulighed, men det er en god ide se det i brug før et køb. I dette projekt er valgt Richo Theta V.

VR-platformen Roundme gør det muligt at præsentere indhold med 360° optagelser og at placere et lag med augmented reality. En vigtig pointe er platformens åbenhed i forhold til at præsentere indholdet i en læringsplatform. I dette projekt har Moodle fungeret som platform for det samlede didaktiske design.

VIRTUAL REALITY

+ live-streaming

I projektet er der arbejdet med forskellige tekniske løsninger, for at understøtte det konkrete design, der er udvalg som projektcase på skolerne. Herunder ses uddybende forklaringer til den tekniske del af projektet.

360° livestream og VR-portalen RoundMe på SOSU FVH

På SOSU FVH er der arbejdet med tekniske løsninger, der understøtter livestream i et VR univers. Et generelt krav til værktøjerne er, at de kan integreres i et samlet undervisningsforløb læringsplatformen Moodle, således at eleverne oplever en meningsfuld sammenhæng i det didaktiske design.

360° billeder i VR-portalen The Viewer på AAMS

På AAMS har vi forsøgt at finde frem til et kamera og en platform som kan levere en VR tour rundt om en del af vores maskinlaboratorium. Den virtuelle tur rundt om forsøgsopstillingen, minikraftværket, er forsøgt koblet sammen med et undervisningsforløb for fjernstuderende som afvikles med Moodle som platform. Den virtuelle tur er et supplement til de fjernstuderendes forberedelse til en laboratorieøvelse som de laver på et af semestrets fremmødeseminarer.

På AAMS har vi afprøvet et nyere 360 graders kamera som kan levere 360 graders billeder og video, samt giver mulighed for at live streame 360 graders video igennem Youtube, Facebook eller en anden valgfri platform. Valget er faldet på Samsung Gear 360 (2017) da denne nyeste udgave af kameraet bedst understøttede det vi teknisk søgte at undersøge sammenholdt med et rimeligt prisleje. Der følger Samsung´s egen software med til kameraet og denne er blevet testet på en Windows pc.

VR Tour platformen ”The Viewer” er blevet afprøvet til oprettelse og afprøvning af en virtuel tur rundt om skolens minikraftværk. Platformen er tilgængelig i en selvstændig browserversion, som en iOS app og i en Android version. Alle versioner er gratis at anvende, men specielle features koster et mindre abonnement. Vi har valgt at fokusere på afprøvning af browser versionen. Platformen giver mulighed for at oprette ”Virtual tours” uanset hvilket kamera man skulle have til rådighed. Det kræver blot at man opretter et projekt og uploader en række sfæriske eller 360 grader billeder.

Samsung Gear 360 kameraet, er udstyret med to linser og kan optage både 360 grader billeder og video i 4K. Videokvaliteten opleves dog ikke helt som værende i tilstrækkelig kvalitet.

The Viewer.co er en browserbaseret platform som indeholder en intuitiv editor til fremstilling af Virtuel tours” bestående af sammenkoblede 360 graders billeder.

Virtual Reality video via youtube.com på SOSU-SVT

På SOSU-STV har vi optaget VR video og uploadet det til youtube.com, hvorved man kan afspille videoerne på en smartphone i en VR brille og få en VR oplevelse. Vi har ønsket at finde produkter der ikke var mere omkostningstunge, end at vi efterfølgende ville kunne tilkøbe mere og brede teknologien ud i organisationen.

Det didatisk design omkring brugen af VR tager afsæt i LMS systemt Moodle og skaber sammenhæng med det øvrige undervisningsmateriale.

 

Optagelse af VR video

Vi har optaget VR videoerne med kameraet "Xiaomi Mi Sphere Camera".

Kameraet leverer billeder og videoer med høj opløsning og kan betjenes via en app til smartphone. Man får et godt kamera, der prismæssigt er i den billige ende (under 2000 kr) her i feb. 2018.

Det kan være en udfordring at finde manualer etc. der ikke er kinesiske, vi fandt dog hjælp på dette site.

Man skal tilkøbe et (hurtigt) memory card til kameraet og kan efterfølgende læse optagelserne ind på PC til yderligere billedbehandling, inden optagelserne kan lægges på youtube.com.

 

 

VR briller

Vi har testet forskellige VR briller i prislejet 7-800 kr, men gerne med så god komfort og billedkvalitet som muligt.

Vores foretrukne valg er "BOBO VR Z4" som sidder godt på hovedet og har indbyggede højtalere der kan tilsluttes smartphonen. Det kan, i nogen omfang, indstilles efter brillebærerens syn.

Det kritisk punkt punkt ved VR briller med smartphone er billedkvilteten der, efter vores erfaring, desværre bliver lidt sløret og med fladere farvemætning. Men det er trods alt stadig muligt at få en virkelighedsnær oplevelse.

 

 

 

 

Den virtuelle tur kan ses med VR briller, smartphone eller i en browser alt efter hvilket udstyr den studerende har tilgængeligt

VR platform til video

Vi har brugt youtube.com som platform til at vise vores VR videoer. På Youtube.com kan man vælge at gøre sine videoer offentligt tilgængelige, eller at gøre dem "hemmelige" således at de kun kan tilgås med et direkte link.

 

 

VR platform

Vi har anvendt platformen thinglink.com til at vise VR fotos og skabe interaktive rum man kan bevæge sig rundt i. Man kan også aktivere diverese indlejrede ressourcer så som videoer fra youtube.com, spørgeskemaer, informationsmateriale etc.

Det er et meget tiltængeligt værktøj, der nemt kan distribueres videre og f.eks. integreres i et Moodle forløb. Det er et produkt på linje med RoundMe, som er beskrevet ovenfor. Man kan dog endnu ikke integrere VR videoer, hvorfor vi ikke har kunnet benytte det til vores psykiatri case.