VR-web


Velkommen

til 3 skolers videndeling om et fælles Virtual Reality projekt

Projektet er finansieret af Region Midts udviklingsfond og er et samarbejde mellem:

Aarhus Maskinmesterskole

Social- og sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Social- og sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens


Formål


    P
rojektet har til formål at afdække og indsamle erfaringer i forhold til koblingen af fjernundervisning og livestreaming med Virtual Reality/Augmented Reality for at øge elevernes motivation og læringsudbytte.


Projektet skal bidrage til ny viden om, hvordan fjernundervisningen kan designes og gennemføres med udgangspunkt i Virtual Reality og elevernes behov og forudsætninger.

Projektet består af afdækning af de teknologiske muligheder, udvikling af konkrete didaktiske designs samt efterfølgende afprøvning og evaluering heraf på tre udvalgte elevhold.

Erfaringer fra projektet skal bidrage med viden og erfaringer i forhold til at målrette og gennemføre et efterfølgende forskningsbaseret projekt. Dette indledende projekt gennemføres over et halvt år.

Definitioner


VIRTUAL REALITY

Virtual reality giver en bruger mulighed for at interagere i et simuleret miljø. Et miljø kan være optagelser fra virkeligheden, eller det kan være et helt fiktivt miljø. Brugeren kan opleve det virtuelle miljø på computer eller gennem særlige VR briller. Ofte er det billede og lyd der simuleres, men flere sanser kan bringes i spil ved at simulere lyde, lugte eller bevægelse.

AUGMENTED REALITY

Augmented Reality er den oplevede reality tilført et lag med informationer som et overlay opbygget i et computerprogram. Et overlay kan fx være videofilm eller tekstlabels, som brugeren kan aktivere efter ønske.

MIXED REALITY

Mixed Reality forstås som hybrid virkelighed, der er en sammensmeltningen af virkelige og virtuelle miljøer for opbygge nye miljøer, hvor fysiske og digitale objekter eksisterer sammen. I Mixed Reality forsøger man at koble det virtuelle tæt til virkeligheden og lade brugeren interagerer synkront i realtid.