Cases

Cases i projektet


De projektdeltagende skoler har med hver deres case samlet viden og erfaringer med Virtual Reality. Åbn en case og se skolernes videndeling.

Elevinstruktion med Virtual Tour

I denne case har vi forsøgt at udskifte dele af klassisk lærer til elev instruktion i et fjernundervisningsforløb med en virtual tour.

Fjernundervisning i hygiejne og sengeredning

I denne case undersøges mulighederne for med virtual reality at instruere elever i korrekt hygiejne og sengeredning. I casen videndeles om 360 graders livestream og fjernundervisning.

I denne case udforskes brugen af virtual reality video med VR-briller som metode til at opnå psykiatrisk praksisnærhed.

Virtual Reality - psykiatrisk bosted