Om os

Social og sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens


Vi arbejder til stadighed på at afdække nye teknologiske muligheder, der i en meningsfuld pædagogisk kontekst kan understøtte elevernes motivation og læring. Skolen har gennem de seneste år afprøvet didaktiske designs med især Flipped Learning og Virtual Reality, og eleverne har responderet positivt på de nye måder at lære på.

Skolen er godt i gang med en implementering af en ny Moodle læringsplatform, hvor Flipped Learning undervisningsforløb understøttes af pædagogisk IT teknologi.


Social og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg


Vi har i de seneste par år arbejdet på at digitalisere vores læringsmateriale og har samlet og opbygget et fælles curriculum i LMS systemet Moodle. Dette er bl.a. sket i samarbejde med forlaget Praxis.

Vi arbejder læringsmålsorienteret og er i en løbende faciliterende proces, der skal skabe det bedst mulige læringsmiljø for vores elever.

Vi ser VR som en teknologi der kan give os nye pædagogiske muligheder for at skabe praksisnære læringsmiljøer og sætte fjernudervisning i nye perspektiver.
Maskinmesterskolen i Aarhus


Maskinmesteruddannelsen er en polyteknisk professionsbacheloruddannelse. Det vil sige, at den breder sig over mange fagområder lige fra maskin- og elektroteknik til automation. Uddannelsen har en international profil og et betydeligt indhold af organisation, ledelse og økonomi.

Siden 2010 er AAMS er det eneste sted i Danmark, der udbyder maskinmesteruddannelsen som fjernundervisning. Maskinmesteruddannelsen via fjernundervisning (MFU) giver mulighed for at gennemføre de sidste tre år af uddannelsen på en fleksibel måde, uden at man behøver at flytte til Aarhus-området. Undervisningsmålene er de samme som hvis man deltager i fremmødeundervisningen, men formen er specielt tilpasset fjernundervisningsmiljøet.

Vi arbejder derfor hele tiden med at koble nye tekniske muligheder til fjernundervisningen for at få de fjernstuderende til at føle en stor grad af interaktion med skolen. Specielt adgang til praktiske øvelser i laboratorier er udfordret grundet de studerendes geografiske spredning og derfor satses der på anvendelse af simulering og som nyeste skud på stammen forsøg med VR/AR teknologi.